CV Legar

dr. Jens Evjensvold, spesialist i generell kirurgi og karkirurgi
dr. Marthe Lene Telle, spesialist i gynekologi
dr. Håvard Seland, spesialist i plastikkirurgi
dr. Truls Evjensvold, spesialist i ortopedi

Dagleg leiar

Laila Evjensvold, sjukepleiar

Tannlege

Trine Evjensvold

Sjukepleiarar

Eli Mari Bakke, sjukepleiar
Stein Rasmussen, anestesisjukepleiar
Arne Olsen, anestesi- og operasjonssjukepleiar
Inger Marie Aase, operasjonssjukepleiar

Overordna medisinsk fagleg ansvar

dr. Jens Evjensvold, spesialist i generell kirurgi og karkirurgi

Legar

Jens Evjensvold

Jens Evjensvold

Lege - Overordna medisinsk ansvarleg

Spesialist i generell kirurgi og karkirurgi

Marthe Lene Telle

Marthe Lene Telle

Kvinnelege

Spesialist i gynekologi

Håvard Seland

Håvard Seland

Lege

Spesialist i plastikkirurgi

Truls Evjensvold

Truls Evjensvold

Lege

Spesialist i ortopedi

Dagleg leiar

Laila Evjensvold

Laila Evjensvold

Off. Godkjend Sjukepleiar

Dagleg leiar, Klinikk Førde

Laila Evjensvold driver Klinikk Førde i Sogn og Fjordane, og har grundig kunnskap om hud og aldring etter mange år i bransjen. Vi har spurt henne om noen profesjonelle råd nå som sommeren er på hell.

Sjukepleiarar

Alena Rakke

Operasjonssjukepleiar

Arne Olsen

Anestesisjukepleiar
Overordna medisinfagleg ansvar

Jens Evjensvold har det overordna medisinskfaglige ansvaret for drifta. Det inneber m.a. ansvar for at det medisinske utstyret som brukes er oppdatert og forsvarlig vedlikeholdt og at personalet som betjener desse innehar nødvendig kompetanse for å sikre pasientane optimal tryggleik under behandlingane.

Vidare at regelverk frå Statens Strålevern, Helsedirektoratet og etiske regler for helsepresonel, inkludert taushetsplikt, blir overholdt.