CV legar

dr. Jens Evjensvold, spesialist i generell kirurgi og karkirurgi

dr. Håvard Seland, spesialist i plastikkirurgi

dr. Hans Vintertun, spesialist i plastikkirurgi, Dr. Med. Sci.

dr. Gudny Sando, spesialist i gynekologi og obstetrikk

dr. Jan Roar Orlin, spesialist i generell kirurgi og ortopedi

dr. Truls Evjensvold, lege under utdanning i ortopedi

dr. Thomas Kaldestad, hudlege i spesialisering

Dagleg leiar

Laila Evjensvold, off. godkjend sjukepleiar

Tannlege

Trine Evjensvold, tannlege

Sjukepleiarar

Marit Hage, operasjonssjukepleiar

Stein Rasmussen, anestesisjukepleiar

Overordna medisinskfagleg ansvar

dr. Jens Evjensvold, spesialist i generell kirurgi og karkirurgi