Velkommen til Klinikk Førde

Bestill Time

Klinikken (KF) vart etablert i 2004 og vi har stadig utvikla vårt medisinske tilbod og kan i dag tilby spesialistkompetanse innanfor fleire felt.

  • Varice / åreknutekirurgi m/laser
  • Generell kirurgi & laserkirurgi
  • Kosmetisk plastikkirurgi
  • Gynekologi
  • Ortopedi
  • Dermatologi

Behandlingar

I tillegg til spesialisttenestene utfører vi behandlingar på hud og hårproblem med medisinsk laser klasse 4, høgkvalitets IPL, injeksjonsbehandligar, peelingar og  lysbehandlingar m.m. i trivelige lokale på vår klinikk i Hafstadvegen 25 (2 etg), sentrum sør.

Pasientsikkerheit

Våre lasere er vitskapleg dokumentert effektive på sine verkeområder og resultata er publisert i medisinske tidsskrifter.
Klinikk Førde er medlem i Norsk Pasientskadeforsikring.
Den enkelte  lege er ansvarlig for behandling og oppfølging innan sin spesialitet. Dette gjeld sjølvsagt også om det skulle oppstå uventa reaksjoner eller komplikasjoner.
KF fører digital journal på alle pasienter. Det blir tatt før og etter bilder som lagres i digital journal.

Dr Jens Ola Evjensvold – spesialist i generell kirurgi og karkirurgi – har det overordna medisinske ansvaret for drifta ved KF. Det inneber ansvar for at det medisinsktekniske utstyret er oppdatert og forsvarlig vedlikehaldt, samt at personalet som brukar utstyret, innehar den kompetanse og erfaring som sikrar pasienten trygg og effektiv behandling.
Alle leger og sjukepleiarar har lang erfaring innan sine fagfelt  jfr ” om oss”.

 

Vår medisinske spesialistkompetanse sikrar deg trygg behandling!

 

restylane behandlinger

Unikt tilbod

Klinikk Førde har,  i tillegg til legespesialistane, tilbod om  medisinske og kosmetiske behandlingar på områder  der det offentlege helsevesen har eit avgrensa tilbod eller ikkje tilbod i det heile.

restylane

Konsultasjoner

Dagleg leiar Laila Evjensvold har spesialkompetanse innan laser, lys og injeksjonsbehandlingar. Laila har 13 års erfaring innan kosmetisk medisin og er autorisert Restylanebehandlar med kompetansenivå – spesialist.

hudbehandlinger

Her finn du oss

Klinikken vår finn du i Førdetunet sentrum sør. Vi har inngang nede på høgre side og lokale i 2. etasje. Vår adresse er Hafstadvegen 25. Opningstider: tirs, ons og fre 10-16 og ellers etter avtale.
Tlf. 57720440 / 97679662