Kosmetisk plastikkirurgi

Fettsuging

Symptomer og årsak

Fettsuging anbefales når man har mindre områder med fettansamlinger man ikke klarer å trene vekk.
Det er ikke en vektreduksjonsmetode, men en figurforming for å bedre konturene på kroppen.
De vanligste områdene er flanker, hofter, lår, knær, mage.

Kirurgisk prosedyre

Sedasjon og lokalinfilrasjon.
Operasjonstid; 1-2 timer.
Vevet som skal fettsuges innfiltreres med en blanding av saltvann og lokalbedøvelse. Deretter venter man ca. 15 min for at væsken skal fordeles godt. Selve fettsugingen gjøres via et par små innstikksteder i huden hvor lange kanyler føres inn. Man fettsuger så vifteformet i flere lag. Hudåpningene sys igjen og man bruker en kompresjonsdrakt i ca. 4 uker.

Videre behandling

Kontroll etter en uke og 6 mnd.
Etter operasjon kan man initialt føle seg mer oppsvulmet enn før. Årsak til dette er kroppens reaksjon på det lokale traumet den er utsatt for. Hevelsen avtar i løpet av de kommende måneder.

Mulige komplikasjoner

Infeksjon og blødning er meget sjeldent.
Ujevnheter i området som er fettsuget er den vanligste komplikasjonen og kan ved behov korrigeres etter 9-12 mndr.