Acne – Acnearr

Acnearr

Det beste er å unngå arr ved å behandle kviser på eit tidlig stadium. Det er enklare å behandle kviser enn arr etter kviser.
Pasientar med aknearr må pårekne lengre tids bruk av A-vitaminsyre. Undervegs i behandlinga kan det vere aktuelt med diverse typer peel, gjerne kombinert med div lysbehandlinger og FRxCO2-laser.

Behandlinga vert individuelt tilpassa avhengig av hudtype, type akne, alder, solskade og kjønn.

Kjemisk peel kan ha positiv effekt på akne og aknearr ved at den fjernar hyperkeratose. TCA peel har god effekt på lett til moderat akne, komedonar og mindre arr.

Er det snakk om grov hud med djupe aknearr, vil langtidsbehandling med Tretinoin krem (NU derm)  etterfølgt av FRxCO2 laser bli vere aktuelt.

I einskilde tilfelle må kviseproblema i tillegg få behandling med isotretinoin i tablettform. I slike tilfelle viser vi til hudlege.