Kosmetisk plastikkirurgi

Ørekirurgi – Utstående ører (Aures alatae)

Årsak

Formen på øret er som regel arvelig og det finnes store variasjoner i befolkningen. I enkelte land som England anses det som vi kaller utstående ører som normalt. I Norge vil ører som står mer enn 2,5 cm ut beskrives som utsående.  Utstående ører angår som regel begge ørene men kan og forekomme bare på en side.

Kirurgisk behandling

Lokalbedøvlse
1-1.5 timer
Operasjonsmetoden vil variere avhengig av hvordan øret ser ut. I de fleste tilfeller slipes brusken slik at foldene blir normale. Det settes tråder i brusken på baksiden av øret for å stramme det opp. I noen tilfeller fjernes deler av ørebrusken.

Etter operasjon

Kontroll etter en uke.
Pannebånd i 3 uker.
Sting skal ikke fjernes da vi bruker tråd som løser seg opp av seg selv.

Mulige komplikasjoner

Blødning er sjelden, men hvis det inntrer må det tappes raskt.
Infeksjon er sjelden, men må behandles med antibiotika for å forhindre ødeleggelse av brusken.
Øret går tilbake til sin utgangsform. I enkelte tilfeller er bruskens opprinnelige form så sterk at den med tiden vil gli tilbake til utgangspunktet. Skjer dette må man operere en gang til etter 9-12 mnd.