Rosacea

Zo

(Tekst frå Hudhelse)

Rosacea er en relativt vanlig hudlidelse som rammer ca 5-10 % av Norges befolkning. Det er en kronisk hudtilstand som karakteriseres ved rødhet i ansiktet, særlig på kinn, nese, hake og panne. Symptomer kan også være vedvarende rødme og varme i huden, samt irritert hud. Noen plages også med kviselignende utbrudd og røde nupper, som ofte kan forveksles med akne.
Den egentlige årsaken til Rosacea er ikke kjent, men man går ut fra at det skyldes en kombinasjon av miljø og arvelig disposisjon. Det finnes ingen måte å fjerne Rosacea helt på, men riktig behandling kan lindre og redusere symptomer.

Hvem får Rosacea?

Rosacea rammer først og fremst de med lys hud.  Både menn og kvinner kan utvikle Rosacea, men kvinner har tre ganger så stor sjanse for å utvikle Rosacea som menn. De første symptomene starter ofte etter fylte 30 år.
Faktorer som kan utløse eller forverre tilstanden er:

  • Sol
  • Ekstreme temperaturer
  • Krydret mat
  • Vin
  • Stress

Soling vil for mange forverre rødhet og utbrudd i huden. Det er derfor viktig å bruke en solkrem med høy faktor som inneholder mineralfiltre. Sinkoksid og Titandioksid er mineralfiltre som ikke absorberes av huden, og gjør at det er mindre sjanse for at huden blir irritert.

Rosacea

Rosacea vert ofte brukt om raud og irritert hud både av helsepersonell og pasientar. Dei færraste skil mellom Rosacea og Cuporose.

Vi bruker Rosacea om hud som er raud og betent. Cuporose bruker vi om sprengte blodkar utan betennelse. Felles for begge tilstander er raud hud, særlig på kinn, nase, hake og panne. I tillegg har begge tilstander ofte tørr hud. Ser ein på huda i lupelampe ser ein oftast sprengte blodkar også ved Rosacea.

Før og etter to behandlingar med IPL

Les om IPL her

Vår erfaring er at det er vanskeleg å starte krem-behandling på hud med sprengte blodkar då den lett blir irritert og sår. Vi behandlar difor blodkara først så fremt der ikkje er aktiv inflamasjon/betennelse. I så fall må dette bringast under kontroll før behandling av blodkara.

Vårt behandlingsopplegg har vist seg som eit godt alternativ til mange og lange antibiotikakurer. Pasientane får sjeldan tilbakefall.

Pasientar med Rosacea kan ha positiv effekt av raudt lys, gjerne i kombinasjon med medikamentell behandling. Det raude lyset betrar blodsirkulasjonen og reduserer inflamasjonen.

Les om raudt lys her

Rosacea og sprengte blodkar (Cuporose)

Som nemnt har dei fleste pasientar med Rosacea har også sprengte blodkar. Ved å fjerne blodkara vert inflammasjonen betra og det medfører sjeldnare og mildare ubrot.
Vår erfaring er at berre ein monaleg reduksjon av sprengte blodkar gir betydeleg bedring. Dersom ein i tillegg er forsiktig med soling, ev nyttar solkrem, kan pasienten bli heilt bra.
Mange pasientar med sprengte blodkar (cuporose) har ikkje rosacea. Men vi har til gode å sjå pasientar med rosacea som ikkje har sprengte blodkar.
Dette er vår erfaring gjennom 18 år.