Truls Evjensvold

Spesialist i ortopedi

Utdanning

  • Medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen, 2010

Erfaring og praksis

  • Sjukehus: Januar 2011 – Januar 2012, Førde Sentralsjukehus ( FSS)
  • Distrikt: Januar 2012 – August 2012, Vik kommune
  • Spesialisering i ortopedi ved Førde Sentralsjukehus og Haukeland universitetssjukehus: 2012 – sept. 2019
  • Overlege i ortopedi i Helse Førde sept. 2019 – dd.
  • Delt tjenestestad i HF mellom Sentralsjukehuset i Førde og Lærdal sjukehus
  • Generell ortopedi i Førde inkludert akutt skadeortopedi
  • Elektiv ortopedi i Lærdal med hovudvekt på kneproteser