Laila Evjensvold

Dagleg leiar, Klinikk Førde

1980-2004

  • Sjukepleiar, avd.sj.pl. Akuttmottak
  • Helse og Sosialadministrasjon, vidareutdanning, Sogndal
  • Oversjukepleiar ved Kirurgisk blokk (kir. avd, ort. avd, auge og ØNH avd med poliklinikker)
  • Lærar, Sjukepleiarhøgskulen (vikariat)
  • Jus, 1. avdeling, Universitetet i Bergen

2004-dd

  • Dagleg leiar, Klinikk Førde
  • Diverse kurs innan laser og lysbehandling
  • Hospitering, laserklinikk Erlangen, Tyskland hos dr. Johannes Lang (President i den europeiske laserkirurgiske forening).
  • Autorisert Restylanebehandler, spesialist kompetanse.