Fødselsmerke og Hemangiom

Fødselsmerke

Det ligg i namnet at dette er flekker ein er født med. Storleiken på flekkane kan variere stort.
Nokre av desse kan krympe og forsvinne av seg sjølv med tida.

Før og etter behandling med diodelaser

Hemangiom

Hemangiom består av nøster med utvida blodkar. Karnøster kan og oppstå seinare i livet

Behandling

Begge deler kan behandlast med diodelaser 810 nm.
Denne laseren kan også behandle ei rekke andre problem som skjemmande blodkar, karrestar som ”cherryspot”, “redspot”, og ” spiders”, i tillegg til pigmentflekker og godarta føflekkar.