Xantelasmar

Xantelasmane er relativt mjuke lett opphøgde gulkvite flater rundt augene. Dei består av av fett og bindevev.
Tilstanden er ikkje farleg men kan vere eit symptom på høgt kolesterolnivået i blodet og oppstår oftast hos eldre.
Tilstanden oppleves ofte som kosmetisk skjemmande og mange ynskjer å fjerne dei.

Klinikk Førde fjerner desse med CO2-laser. Prosedyren krever erfaring i bruk av CO2-laser.

Før behandling, rett etter behandling og 7 veker etter behandling

Før behandling og etter 2 behandlingar med CO2-laser