Jens Evjensvold

Spesialist generell kirurgi og karkirurgi

Utdanning

  • Medisinsk embetseksamen frå Universitetet i Oslo, 1974
  • Spesialist generell kirurgi, 1986
  • Spesialist karkirurgi, 1991

Erfaring og praksis

  • Distriksturnus Sørreisa kommune, 1974 – 75
  • Militærteneste Mikrobiologisk avdeling Regionsjukehuset i Tromsø, 1976
  • Distriktlege Rauma kommune, Åndalsnes, 1977 – 79
  • Assistentlege kirurgisk avdeling Sentralsjukehuset i Førde, 1979 –
  • Karkirugisk seksjon Haukeland sjukehus – spesialist 1991, overlege same avdeling fram til 1998
  • Overlege  Førde Sentralsjukehus frå 1998 til dd, med avbrudd for teneste i FN- styrken.
  • Etablerte Klinikk Førde i 2004

Dr Evjensvold har brei kirurgisk erfaring med spesiell interesse for åreknutekirurgi der han også benytter laser (endovenøs laserabladering) til fjerning av åreknuter.
Han har og hatt ymse andre tenester, m.a. eit par år som lege og kirurg i det norske forsvaret på Balkan, i Afghanistan og i Afrika.  Frå 1998 har han vore tilsett som overlege ved kirurgisk avd på Førde sentralsjukehus.