Kristoffer Noszka

Lege under utdanning i nevrologi

Utdanning

  • Medisinsk embetseksamen frå Universitetet i L’viv, 2011
  • Han har vore under spesialisering som nevrolog på nevrologisk avd på Førde Sentralsjukehus frå 2016. Som ledd i spesialiseringa var han i 2020 på nevroklinikken og på nevrokirurgisk avd. på Haukeland Universitetssjukehus. Han er i ferd med å bli ferdig spesialist.
  • Konstituert overlege på Nevrologisk avd. Førde Sentralsjukehus, frå 2021

Erfaring og praksis

  • Polsk, bor i Norge siden 2011, flytta til Førde i 2014
  • Nevrologisk seksjon, Lege i spesialisering, SUS, Stavanger 2014
  • Distriksturnus Sande, Gaular kommune, 2015 – 2016
  • Lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, FSS, Førde siden 2016
  • Nevroklinikk, Lege i spesialisering, HUS, Bergen 2020
  • Lege i spesialisering, Nevrokirurgisk avdeling, HUS, Bergen 2020
  • Botox®™ for migrene etter PREEMPT® protokoll tilbys ved Klinikk Førde frå mars 2021

Dr Noszka jobber mye med hodepine og har injisert Botox®™ mot migrene sia 2016. Han har tatt hodepinekurs med professor Mathias Linde (SE) ved NTNU (Trondheim).

Han har opparbeidd seg betydelig erfaring og kompetanse i Botox-behandling av migrene.