Jan Roar Orlin

Spesialist i generell kirurgi og ortopedi

Utdanning

 • Eksamen frå Universitetet i Bergen, 1969
 • Spesialist godkjenning i Generell Kirurgi, 1979
 • Spesialist godkjenning i Ortopedisk Kirurgi, 1991

Erfaring og praksis

 • Distriktslege i Frøya, 1972-1973
 • Ass. Lege ved Kirurgisk avdeling, Orkdal Sykehus, 1973-1976
 • Ass. Lege ved Kirurgisk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim, 1976-1977
 • Verneplikt som kirurg ved Troms Militære Sykehus, 1977-1978
 • Ass. Lege ved Kirurgisk avdeling, R i Trondheim, 1978-1979
 • Reservelege ved Gastro seksjonen, R. i Trondheim, 1979-1980
 • Ass. lege ved Nevrologisk avdeling, R. i Trondheim, 1980-1983
 • Ass. Lege ved Ortopedisk avdeling, Vest-Agder Sentralsykehus, 1983-1986
 • Forskning og levevaktarbeid ved Oslo-Akutten, 1986-1989
 • B-Gren stilling ved Statens Senter for Ortopedi, Sophies Mindre, 1989-1992
 • Overlege ved Kirurgisk avdeling, Indre Østfold sykehus, 1993-1998
 • Overlege ved Ortopedisk avdeling, Førde Sentralsjukehus (og 1. amanuensis UiB), 1999-2012

Pensjonist i privat praksis frå 2013.
Jan Roar Orlin si utdanning og publikasjonar har naturleg nok ført til ein særlig interesse for diagnostikk når det gjeld visse sider av nervesystemets funksjon og smerte-tilstandar som det inntil no ikkje har eksistert løysingar for.

THESIS (AVHANDLING)

Pathophysiology of acute subdural hemorrhage.  An experimental study. (University of Uppsala, Sweden, 1993).

Orlin JR, Osen KK, Hovig T (1991) Subdural Compartment in pig: A morphologic study with blood and horseradish peroxidase infused subdurally. Anat Rec 230:22-37.