Hans Vintertun

Spesialist i plastikkirurgi, Dr. Med. Sci.

Utdanning

 • Medisinsk embetseksamen ved Karolinska Institutet, Stockholm 1993, der han også tok sin medisinske doktorgrad i 1998
 • Spesialist i plastikkirurgi Universitetsjukehuset i Linkøping, under ledelse av professor Gunnar Kratz, 1998

Erfaring og praksis

 • Seniorforsker i prof. Gunnar Kratz forskningsgruppe
 • Overlege og professorstipendiat, Haukeland Sjukehus, Bergen 2005
 • Etablerte BPC ( Bergen plastikkirurgisenter) sammen med Dr. Håvard Seland, 2006
 • Inngjekk samarbeid med Klinikk Førde innan kosmetisk plastikkirurgi 2007
 • BPC vart ein del av Aleris, under forutsetning av videre samarbeid med Klinikk Førde, 2011
 • Overlege Hand og Plastikkirurgiska Kliniken, Universitetsjukehuset i Linkøping
 • Overlege Plastikakademin, Linkøping
  Plastikakademin er leiande i Sverige innan rekonstruktiv og kosmetisk kirurgi

Hans Vintertun har brei erfaring innanfor plastikkirurgi og jobbar spesielt med rekonstruksjon av ansikt og mikrokirurgi. Han er medlem i Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, Den Norske Legeforening, Norsk Plastikkirurgisk Forening samt Norsk Forening for Estetisk Plastikkirugi.