Gudny Sando

Spesialist i gynekologi og obstetrikk

Utdanning

 • Cand. med. Oslo, 1977
 • Spesialist i fødselshjelp og kvinnesjukdommar, 1991

Erfaring og praksis

 • Turnus, 1978-1979
 • 3 mnd ved Kommunelegekontoret i Førde, 1980
 • Assistentlege ved Kvinneklinikken, FSS, 1981-1991 med følgjande avbrot:
  1 år ved Kirurgisk avdeling, FSS, 1984/1985
  6 mnd ved Kvinneklinikken, HUS, 1985 og 1987, til saman 1 år
  3 mnd ved Barneavdelinga, FSS, 1988
 • Overlege ved Kvinneklinikken, FSS