Hyperdriose – Overdreven svetting

Botox

Preparat med botulinumtoxin

Preparatet har synt seg effektivt mot svetting:

  • Armholer
  • Hender
  • Føter
  • Bryst
  • Rygg

Pasientar med migrene eller spenningshovudverk har ofte god effekt av behandling med toxiner.

Botulinumtoxin kjem fra bakterien Clostridium botolinum. I svært fortynna form og i små doser vert det injisert med tynn kanyle. Det er liten risiko for biverknader med dei dosane det her er snakk om.

Toxiner viser seg også å ha ein effekt som glatter hud.