Diagnostikk

Det er viktig å finne hovudkjelda som forsyn dei synlege åreknutane.
I våre dagar har moderne ultralydapparat vorte avgjerande hjelpemiddel når ein skal kartleggje varice- pasientar. Ein kan mykje sikrare enn tidlegare lokalisere utgangspunktet – eller opphavet til varicene og såleis skreddarsy behandlinga til den einskilde. Ultralydundersøking og kartlegging av åreknutar må utførast av spesialist i karkirurgi, eventuelt ein røntgenlege.

Diagnose ved hjelp av ultralydapparat