Generell kirurgi

Klinikk Førde har spesialist i generell kirurgi som utfører mindre inngrep.
Hudlukking skjer som regel med såkalla “intracutan sutur” med resorberbar tråd. Det betyr å sy igjen like under hudkanten. Tråden synast ikkje og den løyser seg opp på nokre få veker. Dermed blir arret som ein strek og ein slepp tverrstriper som kjem etter fjerning av vanlige hudsting.

Døme på inngrep

  • Fjerning av ymse hudlesjonar som vorter, føflekkar, hudfibrom, lipom (feittkular), atherom (talgcyster) mm
  • Korreksjon av øyreflippar som er delt av tunge anheng
  • Arrkorreksjon
  • Sterilisering av menn (Vasektomi)