Brystkirurgi

Inndratte brystvorter

Symptomer

En eller begge brystvorter er delvis eller helt inndratt i brystet. Vi graderer alvorlighetsgraden i tre grupper.
Grad 1; brystvortene kommer ut ved stimulasjon.
Grad 2; brystvortene kommer delvis ut ved stimulasjon.
Grad 3; brystvortene kommer ikke ut ved stimulasjon og er permanent inntrukket.

Årsak

Sammen med melkegangene og nervene finnes der og fibrøse drag. Hos enkelte blir disse for stramme og hindrer brystvortene i å komme helt ut.

Kirurgisk behandling

Lokalanestesi/sedasjon
Operasjonstid 1 time
Man går inn på siden av brystvorten og legger to små snitt. Deretter forsøker man å løsne de strammende dragene. Ved grad 3 kan dette være vanskelig og da hender det man må dele melke og nervegangene i tillegg.
Man setter så en permanent sutur ved basis av brystvorten som skal holde den ute.
Man får bandasjer rundt brystvortene som skal beholdes en uke.

Videre behandling

Kontroll etter en uke samt 6 mndr.

Mulige komplikasjoner

Blødning og infekjson er svært sjeldent.
Residiv av inndratt brystvorte kan forekomme. Skjer dette reopereres man etter 9 mndr.
Tap av sensibiltet og ammefunksjon kan forekomme ved grad 3, hvis man deler nervebanene og melkegangene.

Store brystvorter eller areola (den farga delen rundt brystvorten)

Symptomer

Variasjonen av brystvorter og areola størrelse er stor hos kvinner. Enkelte har forskjellig størrelse på hvert bryst mens andre bare synes at brystvorten er for høy og eller areola er for stor. Ved graviditet  vil ofte areola utvide seg og bli forstørret også etter endt amming.

Kirurgisk behandling

Lokalanestsei/sedasjon
Operasjonstid 1 time
Brystvortereduksjon gjennomføres ved at man fjerner en ring av huden ved basis av brystvorten og syr det sammen igjen. Man deler ingen nerver eller melkeganger.
Areola reduseres ved å legge et snitt rundt hele komplekset, fjerne hud og sy det sammen igjen.

Videre baehandling

Bandasje rundt brystvorte/areolakomplekset i en uke.
Kontroll etter 1 uke og 6 mndr.

Mulige komplikasjoner

Infeksjon og blødning er svært sjeldent.
Ved reduksjon av areola kan formen gli ut igjen, spesielt ved vektøkning og graviditet. Hvis dette skjer kan man reopereres etter 9 mndr.
Stygge arr ser man nesten aldri ved brystvortereduksjon, mens ved forminskning av areola kan det forekomme. Personer med økt pigmentering av huden er mer utsatt for dette.