Xantelasme er relativt mjuke lett opphøyde gulkvite flater rundt augene,som består av fett og bindevev.
Tilstanden er ikkje farleg men kan vere eit symptom på høgt kolesterolnivået i blodet og oppstår ofte hos eldre.

Tilstanden oppleves av mange som kosmetisk skjemmande og ynskjer å fjerne dei.
Klinikk Førde fjerner desse med CO 2 laser. Prosedyren krever erfaring i bruk av CO 2 laser.

Før behandling og etter 2 behandlingar med Co2 laser

Før behandling, rett etter behandling og 7 veker etter behandling