Lårløft

Symptomer og årsak

Med alderen avtar hudens elastisitet og bindevevsstrukturen i fettvevet. Løs hud og overskudd av fettvev vil da kunne bli resultatet. Stor vektnedgang vil også kunne medføre det samme resultatet.

Kirurgisk behandling

Sedasjon/lokalbedøvelse eller narkose
Operasjonstid: 2-3 timer
Legger man en håndflate på fram og innside av låret og trekker huden oppover, ser man hvordan et mulig resultat kan bli.
Operasjonens består som regel av både fettsuging og hudfjerning.
Fettsuging gjennomføres først, deretter fjernes overskuddshuden.
Avhengig av hvor mye hudoverskudd man har, legges snittene på langs (fra innisden av lårene, ned mot knærene) og/ eller opp mot lysken. Hvis hudoverskuddet er moderat kan det holde med tversgående hudsnitt i lysken.
Vi vil alltid søke det optimale resultat for pasienten .
Hud og fettvev sys sammen i flere lag med tråder som forsvinner av seg selv. Det er derfor ingen sting som skal fjernes.
Dren, for fjerning av postoperativ veske, legges inn ved større operasjoner og beholdes i neon dager.

Videre behandling

Kompresjonsbukse i 4 uker
Kontroll med drenfjerning (hvis dren) innen en uke.
Avsluttende kontroll 6-9 mndr.

Mulige komplikasjoner

Blødning og infkesjon er sjelden, men kan forekomme.
Seromdannelse: Serom er en ansamling av lymfe og sårveske. Som regel forhindrer dren de første dagene at dette blir et problem. Skulle det danne seg slik veskeansamling må man tappe vesken ca annenhver uke fram til det resorberes av seg selv.
Nedsatt følelse i huden er normalt og er oftest forbigående. Fjernes mye hud vil enkelte oppleve en permanent nedsatt følelse spesielt i nærheten av arrene.
Ujevnheter i hud og fettvev kan forekomme. Hvis det ikke har jevnet seg, og er av graverende karakter, korrigeres det etter 9-12 mndr.