Truls Evjensvold

Lege i spesialisering Ortopedisk Kirurgi

Utdanning

  • Medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen, 2010

Erfaring og praksis

  • Sjukehus: Januar 2011 – Januar 2012, Førde Sentralsjukehus ( FSS)
  • Distrikt: Januar 2012 – August 2012, Vik kommune
  • Lege i Spesialisering Ortopedisk Kirurgi: September 2012 – DD, FSS