Trine Evjensvold

Tannlege

Utdanning

  • Utdanna ved det Odontologiske fakultet i Bergen, 2006-2011

Erfaring og praksis

  • Distriktstannlege ved Gaupne Tannklinikk, 2011
  • Eig og driv to privatklinikkar. Ein i Oslo og ein i Førde, 2012-dd