Stein Rasmussen

Anestesisjukepleiar

1990-2005

  • Sjukepleiar, akutt mottak, Førde Sentralsjukehus (FSS)
  • Spesialutdanning anestesi
  • Sjukepleiar, avd. sjukepleiar og oversjukepleiar anestesiavdelingen, FSS

2005-dd

  • HMS-K/SAR-sjukepleiar, Statoil
  • Anestesisjukepleiar

2009-dd

  • Anestesisjukepleiar Klinikk Førde (KF)